projekti

Projekt Izdavaštvo otoka Korčule koordinira Gradski muzej Korčula.

U sklopu šireg programa Povijest suvremenosti otoka Korčule udruga Siva zona pokrenula je interdisciplinarna istraživanja i umjetnička istraživanja, koja su dijelom ostvarena kroz mrežu kor::net:
- Kinematografije otoka Korčule
- Međunarodni likovni susreti umjetnika u Veloj Luci, 1968.-1972.
- Industrijska baština otoka Korčule
- Slučaj Blato - ciklusi promjene - učiti iz krize

Siva zona i Gradski muzej Korčula razvijaju projekt Samoniklo jestivo bilje na otoku Korčuli.


Kroz platformu kor::net je do sada ostvario niz suradničkih programa:

Gem Sqash (Adam Hyde i Ntsikelelo Ntshingila): Polar Islands, performans, Ooze Istruga festival, Istruga, organizacija: siva) (zona, 2007.

Darko Fritz, Sanda Hančević, Valerija Jurjević: Reciplaža, radionice, ekološka akcija, izloćba, 3VOLTA, Lumbarda; Gradski muzej Korčula: Galerija Brna, Brna; Galerija moderne i suvremene umjetnosti Centra za kulturu Vela Luka; Galerija ULUPUH, Zagreb, 2008 - 2013.

Henry Hančević, izložba fotografija: 3VOLTA, Lumbarda; Gradski muzej Korčula: Galerija moderne i suvremene umjetnosti Centra za kulturu Vela Luka, 2008 - 2009.

Plimni val, Galerija moderne i suvremene umjetnosti Centra za kulturu Vela Luka, Vela luka; 3VOLTA, Lumbarda, organizacija: GMSU Vela Luka, 2008 - 2009.

Valerija Jurjević: Brodovi, torbice i druge priče, izložba, Galerija moderne i suvremene umjetnosti Centra za kulturu Vela Luka, 2008.

Lemeh42 (Italija): Cvijeće Alhambre, video instalacija, Galerija 3 volta, Lumbarda, organizacija: siva) (zona, 2009.

Nina Czegledy (Kanada) Marcus Neustetter (Južnoafrička republika): Visual Collider, Galerija moderne i suvremene umjetnosti Centra za kulturu Vela Luka, Vela luka, organizacija: siva) (zona, 2009.

Izdavaštvo članica kor::neta: Bašćina, GMSU, GMK, Božićni sajam, Korčula, 2009.

Sanda Hančević: Majsan – arheološki lokalitet / zaštićeni spomenik kulture; izložba, Gradski muzej Korčula i GMSU

Andreja Kulunčić: Komercijalizacija povijesti, intervencija u javnom prostoru, Korčula,
siva) (zona u suradnji s Gradskim muzejom Korčula, 2010.

Mihovil Pansini: Zahod, film projiciran na lokaciji gdje je snimljen 1963., Foša, Korčula, siva) (zona u suradnji s UIII, Zagreb, Hrvatskim filmskim savezom, Zagreb i Gradskim muzejom Korčula, 2010.

Mihovil Pansini: Kako prostor pamti?, izložba, galerija siva) (zona, organizacija: siva) (zona u suradnji s UIII, Zagreb, Hrvatskim filmskim savezom, Zagreb i Gradskim muzejom Korčula, 2010.

Darko Fritz: Internet Error Messagess, Galerija moderne i suvremene umjetnosti Centra za kulturu Vela Luka, Vela luka, 2010.

Darko Dragojević, izložba, 3VOLTA, Lumbarda; Galerija moderne i suvremene umjetnosti Centra za kulturu Vela Luka, Vela luka, 2010.

Škoj, izložba fotografa otoka Korčule, Galerija moderne i suvremene umjetnosti Centra za kulturu Vela Luka, Vela luka, 2010.

izložba na dvije lokacije Concretely Immaterial: Eloi Puig (Španjolska), Thomson and Craighead (Velika Britanija), Geoff Lucas (Velika Britanija), Gradski muzej Korčula, grupna izložba u dva prostora, Korčula i Inverness-shire, Škotska, siva) (zona u suradnji s HICA Highland Institute for Contemporary Art, Inverness-shire, Škotska, 2011. / Concretely Immaterial: Samuel Cepeda (Meksiko), Nina Czegledy (Kanada) i Marcus Neustetter (Južnoafrička republika), Darko Fritz (Hrvatska), Andreja Kulunčić (Hrvatska), Edita Pecotić (Hrvatska), Transfer (Hrvatska), Goran Trbuljak (Hrvatska), HICA Highland Institute for Contemporary Art, Inverness-shire, Škotska, 2011.

Edita Pecotić: Temporary (Internet) Files 2, video projekcija u javnom prostoru, Gradski muzej Korčula; Galerija Brna, Brna, 2011.

Igor Kuduz: Foto-žurnal, dokumentacija 2008.  ̶  2011., izložba, govor otvaranja (Darko Fritz), Galerija moderne i suvremene umjetnosti Centra za kulturu Vela Luka, Vela luka, 2011.

Sni, izložba fotografa otoka Korčule, Galerija 3 volta, Lumbarda, 2011.

Slobodni, izložba fotografa otoka Korčule, Galerija 3 volta, Lumbarda, 2012.

Foto osobnost, izložba fotografa otoka Korčule, Galerija 3 volta, Lumbarda, 2013.

Priče iz dva škafetina, predstavljanje knjige Sande Hančević i Valerije Jurjević, Galerija moderne i suvremene umjetnosti Centra za kulturu Vela Luka, Vela luka, 2013.