Vela Luka

150 godina školstva u Veloj Luci, zbornik radova, Franko Mirošević (ur.),  Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka, 2007.

CETINIĆ, Paron Ivo: Mi Hrvati, Općina Vela Luka i Matica hrvatska Vela Luka, Vela Luka, 2009.

Crtež kao način mišljenja, katalog izložbe Tomislava Premerla, Rada Dragojević Ćosović (ur.), Centar za kulturu vela Luka, 2008.

Foto osobnost – skupna izložba fotografa otoka Korčule, katalog izložbe, Centar za kulturu vela Luka, Vela Luka, 2013.

HLEVNJAK, Branka: Izvor Oreb. Slikarstvo 1966.-2006., Naklada Pavičić, Zagreb, 2007.

Libro Osnovne škole Vela Luka, Đana Barčot (ur.), Vela Luka. Osnovna
škola Vela Luka, 2007., 2009., 2010. i 2012.

Luško libro br. 16, Godišnjak Društva Vela Luka,  ur. Franko Mirošević, Društvo Vela Luka, Zagreb, 2007.
Luško libro br. 16, Godišnjak Društva Vela Luka,  Društvo Vela Luka, Zagreb, 2008..
Luško libro br. 17, Godišnjak Društva Vela Luka, Društvo Vela Luka, Zagreb, 2009..
Luško libro br. 18, Godišnjak Društva Vela Luka Društvo Vela Luka, Zagreb, 2010.
Luško libro br. 19, Godišnjak Društva Vela Luka, Društvo Vela Luka, Zagreb, 2011.
Luško libro br. 20, Godišnjak Društva Vela Luka, Društvo Vela Luka, Zagreb, 2012.

MANDIĆ, Franica: Luška jića i pića-Prva veloluška kuharica, vlastita naklada, Zagreb, 2008.

MARIČIĆ, Zvonko: Hod prema sebi. Vela Luka: Općina Vela Luka, 2010.

MARINOVIĆ, Petrica: Didina molitva, Petrica Marinović, Vela Luka, 2012. 

PADOVAN, Katy, Agis nevin optužen, vlastita naklada, 2013.

Od Luke do Lumbarde, katalog izložbe Frane Franulovića, Centar za kulturu vela Luka, 2013.

OREB, Franko: Spomen knjiga Velolučkih Bratovština, Općina Vela Luka, 2012.

SALOMON,  Frausto (ur.):  Reader 1 - Muzej 21+ Vela spila Arhiv simultanih vremena, Općina Vela Luka i Berlage Institute, Rotterdam, 2007.

SALOMON,  Frausto (ur.),  Reader 2 - Muzej 21+ Vela spila Arhiv simultanih vremena, Općina Vela Luka i Berlage Institute, Rotterdam, 2007.

STIPKOVIĆ, Franko: Martina bok i druge priče,  Matica Hrvatska- ogranak Vela Luka, Vela Luka , 2008.

STIPKOVIĆ, Franko: Pod krvavin suncun veslan, zbirka poezije, Matica Hrvatska - ogranak Vela Luka, Vela Luka, 2009.

STIPKOVIĆ, Franko. Vela Luka-  wake, haikui i haibui,  Matica Hrvatska - ogranak Vela Luka, Vela Luka , 2011.

Smeće/Zlato, katalog izložbe Ivana Kožarića, Centar za kulturu Vela Luka, Vela Luka, 2009.

Solarni grad, katalog izložbe Antuna Maračića, Rada Dragojević Ćosović (ur.), Centar za kulturu vela Luka, Vela Luka, 2008.

Šime Vučetić u djelu Izvora Oreba, katalog izložbe, Centar za kulturu Vela Luka, Vela Luka, 2009.

Gorkoi Žuvela, katalog izložbe, tekst: Leonida Kovač, Rada Dragojević Ćosović (ur.), Centar za kulturu vela Luka, Vela Luka, 2008.

Zapisi Danijela Kneževića, Tonko Barčot (ur.), Općina Vela Luka, Vela Luka, 2012.

Zapisi o plimnom valu u Veloj Luci 21.6.1978.  Priredili Tamara Vučetić i Tonko
Barčot. Vela Luka – Split, Općina Vela Luka – Institut za oceanografiju i ribarstvo  Split, 2008.

ŽUVELA, Doda Branko: Prva gramatika Luškega govora – govor Velolučana (Gramatička pravila luškega govora 20. vijeka), vlastita naklada, Zagreb, 2008.

ŽUVELA, Doda, Branko: Ričnik iz Luškega govora- Luške riči, vlastita naklada, Zagreb, 2011.