Smokvica

Baština iz bašćine izresla, Mara Margaritoni (ur.),  Općina Smokvica, Smokvica 2011.        

BANIČEVIĆ, Božo: Smokvica kroz vjekove, vlastita naklada, Split, 2013.

MARGARITONI, Mara: Čežnja za otokom - O prvim iseljenicima Smokvice, Općina Smokvica, Smokvica 2008.  

MARGARITONI, Mara: Beračica rumene kadulje, zbirka priča, Književni krug Split, 2008.

MARGARITONI, Mara: Paun, Naklada Bošković, Split, 2008.

MARGARITONI, Mara: Povratak, Naklada Bošković, Split, 2009.

MARGARITONI, Mara: Žudnja,  Naklada Bošković, Split, 2011.