Politike zelenog prostora - samoniklo bilje na otoku Korčuli

Suživot biljaka i ljudi jedna je od odrednica kojom je obilježen razvoj čovječanstva. Značajne dinamične razlike unutar sustava ljudskih zajednica uočavaju se upravo na promjenama odnosa između čovjeka i bilja, te se putem tih promjena može pratiti povijesni i civilizacijski razvoj.  Otok Korčula, u srcu Mediterana, naseljen od prapovijesti, odabrano je mjesto polazišta umjetničkog istraživanja; topos kao sredstvo ukazivanja značaja biodiverziteta, ali i nalazišta argumenata za kritiku industrije hrane i kontrole uzgoja sjemena. Stanovništvo se tradicijski koristilo značajnim otočnim prirodnim resursima te su se znanja, vještine i sustavi vrijednosti koji su naglašeno uključivali i procese dugog trajanja generacijski nasljeđivali. Svijest o važnosti očuvanja samoodrživih rezervata, primjerice šuma dalmatinskog hrasta crnike i dalmatinskog crnog bora, tog osebujnog obilježja otoka Korčule, utkana je i u Statut grada i otoka Korčule iz 1214., najstariji zakonik dalmatinskih komuna.  

Interdisciplinarno umjetničko istraživanje „Samoniklo jestivo bilje“ započelo je 2014. U prošlosti, kao svima dostupno povrće, samoniklo bilje je i čest izvor preživljavanja otkada postoji ljudski rod, a od pojave industrijalizacije hrane u 20. stoljeću, posebno u ratnim i kriznim uvjetima. Istraživanje je ukazalo na opasnost da vrlo skoro, za najviše dvadesetak godina, skroz prekine tradicija prepoznavanja biljaka iz okoline. Naime, izuzevši malobrojne entuzijaste i poneke profesionalce koji se bave uzgojem i prodajom hrane, tradicija prepoznavalnja je prekinuta jer nije prenošena na slijedeće generacije, te je poznaju samo ljudi iznad 70tak godina starosti.

Ovo umjetničko istraživanje postavljeno je kao istraživanje otvorenog tipa. Slijedeće faze projekta razvit će istraživanja samoniklog začinskog, ljekovitog bilja i otrova. Smještanje mogućega realnog ili virtualnog herbarija unutar zidova kulturnih i umjetničkih institucija ne može biti dostatno za cilj ovog umjetničkog istraživanja. Rezultati istraživanja osnovica su za produkciju umjetničkih radova, koji će biti uključeni u izložbeni program galerije siva) (zona u Korčuli. Sama forma i mediji umjetničkih radova razvijat će se tijekom istraživanja, a razmatrat će se izdavanje umjetničke knjige, multimedijalne galerijske prezentacije koja uključuje interaktivnu arhivu audio i video zapisa prikupljenih terenskim istraživanjem s kritičkim promatranjem obzirom na recentnu bio-art produkciju. Rezultati umjetničkog istraživanja i dokumentiranja ujedno će biti pohranjeni u Etnografskoj zbirci Gradskog muzeja Korčula.

Pomno prikupljanje i istraživanje ove nematerijalne kulturne baštine, odnosno vještine od samih izvornih kazivača, višestruko je značajno. Iako je istraživanje prvenstveno postavljeno kao umjetničko, smatramo da se rezultati u budućnosti,  osim u razvijanju umjetničkih programa mogu primijeniti kao transferi  znanja, vještina i vrijednosnih sustava i u kulturnim, kao i u gospodarskim aktivnostima.  Time bi se otvorile nove mogućnosti promišljanja suživota biljaka i ljudi u svrhu opravka narušene ravnoteže otočke samoodrživosti.


Autori: Darko Fritz, siva) (zona i Sani Sardelić, siva) (zona i Gradski muzej Korčula
Voditeljica projekta: Sani Sardelić, siva) (zona
Koordinacija: Darko Fritz, kor::net